Tillbaka
12.2.24   |   Uncategorized

Nästan två miljoner euro till folkhögskolors väggar och tak

Åren 2023-2025 satsar Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfondensammanlagttre miljoner euro på svenskspråkiga folkhögskolor. I år har över 1,8 miljoner euro gått till fem folkhögskolor – främst till fastigheter som ska bli tidsenliga.

Folkhögskolorna har spelat en viktig roll på det finländska utbildningsfältet, men under senare år har många av dem blivit allt mer trängda. För flera av folkhögskolorna gäller det att hitta sin plats på utbildningsfältet – ofta som en bro mellan grundläggande utbildning och fördjupade studier eller inom integrationsutbildning.

– Då Svenska kulturfonden utredde om det var läge för en större satsning på de svenskspråkiga folkhögskolorna, blev det tydligt att många problem handlar om väggar och tak; många fastigheter motsvarar inte dagens krav. Folkhögskolorna borde ha fokus på att utveckla undervisningen och utbildningsutbudet, men i stället tampas man med fastighetsfrågor, säger Mikaela Nylander som är ordförande Svenska kulturfondens fastighetsstiftelse.  

Resultatet blev en treårig satsning på sammanlagt 3 miljoner euro till folkhögskolornas fastigheter. I år har följande bidrag beviljats:

  • Kronoby folkhögskola Kvarnen 400 000 euro
  • Stiftelsen Lärkkulla 500 000 euro
  • Evangeliska folkhögskolan 200 000 euro
  • Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 400 000 euro
  • Lappfjärds folkhögskola 373 000 eur – av beloppet reserveras 150 000 euro ur Frans Henriksons testamentsfond

Fastighetsstiftelsens bidrag kan stå för högst hälften av projektets totalkostnad. Projekten ska stå färdiga senast i slutet av 2026.

– Vårt mål är att via ett rejält stöd till väggar och tak ge skolorna möjlighet att satsa mera på utbildning och undervisning. Vi vill ändå inte styra fastighetsprojekten och inte heller stressa skolorna i processen. De har olika utgångslägen, finansieringsmöjligheter och ägarstrukturer. För att alla ska ha möjlighet att hitta en hållbar modell är både ansökningsperioden och projektperioden fleråriga,

säger Joel Johansson.

Redan år 2022 fick dessutom nio folkhögskolor dela på 84 000 euro som ett planeringsbidrag för sina kommande utvecklingsprojekt.

Fastighetsstiftelsen tar nästa gång emot ansökningar den 1-15 mars 2024.

Noggrannare information:

Joel Johansson (kommentarer)

Fastighetschef

050 354 0802

joel.johansson(at)kulturfonden.fi

www.fastighetsstiftelsen.fi

Martina Landén-Westerholm

Kommunikationschef

040 595 0817martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Nästan två miljoner euro till folkhögskolors väggar och tak