Kontakt

Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden
Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors

Mikaela Nylander

Styrelseordförande

+358 50 511 3029

Joel Johansson

Fastighetschef

+358 50 354 0802

joel.johansson(at)kulturfonden.fi

Fakturering