Fastigheter

Stiftelsen äger fastigheter i hela Svenskfinland som Hemslöjdsgården i Kristinestad, Elverket och Villa Snäcksund i Ekenäs, Rådhusgatan 23 i Vasa och Galleri Sinne. De här fastigheterna äger vi för att de ska användas för undervisnings-, samhälleliga- eller kulturella ändamål.
Elverket
Ekenäs, Raseborg
Elverket är ett konstcentrum beläget i kärnan av Ekenäs. Här finns ett 120 m2 stort galleri, stiftelsen Pro Artibus kansli samt en konservatorsateljé. År 2003 tog stiftelsen i bruk den byggnad som som sedan 1909 fungerat som ”elektrisk central för Ekenäs stad” och därefter som kontor för stadens elverk. I galleriet arrangeras årligen 4-6 utställningar samt övriga publika evenemang. Elverket är handikappanpassat.
Svenska skolan i Lahtis
Lahtis
Svenska skolan i Lahtis invigdes i september 2019. Skolan inhyser klasserna 1 till 6 från Lahtis med omnejd samt Folkhälsans daghem.
Villa Snäcksund
Ekenäs, Raseborg
Villan, i Ekenäs, Raseborg, är ett treårigt residensprogram som riktar sig till två finlandssvenska konstnärer eller curatorer i taget. Under den treåriga perioden arbetar konstnärerna i nära samarbete med Stiftelsen Pro Artibus i form av projekt som relaterar till Stiftelsens utställnings-, samlings- eller publiceringsverksamhet. I residenset ingår boende och en summa pengar. I Villan finns två bostäder och i en separat ateljébyggnad finns två arbetsrum.
Galleri Sinne
Stora Robertsgatan, Helsingfors
Sinne är en plats för finländsk och internationell samtidskonst. Tyngdpunkten ligger på konst som omformulerar reglerna och rör sig mot nya områden.

Med ett program som består av utställningar, konstnärssamtal, seminarier och mycket mer, stödjer Sinne mötet med samtidskonsten. Målsättningen är att främja konstnärlig verksamhet och att fungera som en plats där konst diskuteras och förmedlas. Sinne driver även pedagogisk verksamhet för bland annat skolelever och dagisbarn.

Verksamheten drivs av Stiftelsen Pro Artibus, som är en fristående del av Svenska kulturfondens organisation.
Torpet
Ekenäs, Raseborg
Torpet fungerar som en plats för kortvariga konstnärliga eller konstrelaterade forskningsperioder. Det nordiskt inriktade programmet byggs upp av inbjudna projekt och projekt som antas via ett öppet ansökningsförfarande. Konstnärer, curatorer, konstkritiker och pedagoger kan delta med relevanta forskningsprojekt. Torpet fungerar även som ett residency-in-residence program inom programmet Villan. Konstnärerna i Villan kan bjuda in sina professionella kontakter för forskningsvistelse i Torpet.
Hemslöjdsgården
Kristinestad
Hemslöjdsgården består av tre byggnader i Norrstan och fungerar som samlingsplats för hantverksintresserade. Hemslöjdsföreningen grundades i slutet på 1930-talet av Frans Henriksson och har sedan starten bedrivit hemslöjd och hantverk i olika former.
Rådhusgatan 23
Vasa
R23 är ett organisationshus i anslutning till Folkhälsanhuset Wasa. I huset verkar flertalet olika organisationer. Också Kulturfondens ombudsman i Österbotten har sitt kontor här.
FAB Svenska Gården i Hyvinge
Hyvinge
Fastighetsstiftelsen är delägare i FAB Svenska Gården. Byggnaden används för den svenska skol- och daghemsverksamheten i Hyvinge.
BAB Solsidan
Vasa
Fastighetsstiftelsen äger en lägenhet i bostadsbolaget Solsidan i Vasa. I lägenheten bedriver Pro Artibus residensverksamhet med fokus på bildkonst i samarbete med Åbo Akademi.