Aktuellt

5.10.23   |   Nyheter

Björn Teir är ny styrelsemedlem

Björn Teir är ny medlem i styrelsen för Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden. Teir är vd för Svenska litteratursällskapet som förvaltar Svenska kulturfondens förmögenhet,

Björn Teir är ny styrelsemedlem
3.3.21   |   Nyheter

Joel Johansson ny fastighetschef

Diplomingenjör Joel Johansson började i maj 2021 jobba som fastighetschef vid Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors. Kulturfonden äger fastigheter och aktielägenheter i hela Svenskfinland genom Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar (SKUI). Joel Johanssons uppdrag är att förvalta och utveckla fastighetsbeståndet.

Joel Johansson ny fastighetschef
10.2.21   |   Nyheter

20 vill jobba med fastigheter

I januari sökte vi en sakkunnig i fastighetsfrågor till Kulturfonden och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar SKUI. Vi fick 20 ansökningar och rekryteringsprocessen går nu snabbt vidare.

20 vill jobba med fastigheter
1.5.20   |   Nyheter

Kulturhuset Fokus får 3,5 miljoner euro

Planerna på ett nytt kulturhus i Karis har tagit ett rejält kliv framåt. Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) ger ett bidrag på 3,5 miljoner euro till stiftelsen Fokus i västra Nyland. Bidraget går till planeringen och byggandet av Kulturhuset Fokus i Karis och utbetalas under åren 2020-2022.

Kulturhuset Fokus får 3,5 miljoner euro