Om fastighetsstiftelsen

Fastighetsstiftelsen är Svenska kulturfondens stiftelse för att stödja fastighetsprojekt i kultur- och undervisningssektorn. Stiftelsen grundades 2013 under namnet Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI). I samband med att Svenska kulturfonden tog det officiella namnet Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden tog Fastighetsstiftelsen namnet Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden hösten 2021.

Fastighetsstiftelsens ändamål är att främja utbildning och kultur på svenska i Finland genom kulturpolitiska fastighetsinvesteringar. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att äga och besitta fastigheter och aktielägenheter som upplåts för undervisning eller samhälleliga eller kulturella ändamål. Stiftelsen kan också ge bidrag och bedriva informationsverksamhet.

Stiftelsen äger fastigheter i hela Svenskfinland, bland annat Hemslöjdsgården i Kristinestad, Elverket och Villa Snäcksund i Ekenäs, Rådhusgatan 23 i Vasa och Galleri Sinne. De här fastigheterna ska användas för undervisning eller samhälleliga eller kulturella ändamål.

I fastighetsfrågor arbetar Fastighetsstiftelsen i nära samarbete med Kulturfondens utdelningsstiftelse och konststiftelsen Pro Artibus.

Verksamhetsberättelser och bokslut:

Styrelsen

Ordförande
Mikaela Nylander (augusti 2020 – )

Vice ordförande
Björn Teir (2023 –)

Medlemmar
Silja Borgarsdottir-Sandelin (2020-)
Fredrik Guseff (2016 –)
Stefan Svenfors (2019 –)

Sekreterare
Joel Johansson (2021 –)